Thứ Năm, Tháng Sáu 13, 2024

Thông Báo Đơn Hàng

Tuyển 15 Nam làm chế biến đồ ăn sẵn tại Gunma, thi tuyển giữa...

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 15 Nam – Độ tuổi: từ 20 - 30 tuổi – Trình độ: Tốt...

Tuyển 45 Nữ làm lắp ráp linh kiện điện tử – Tỉnh Hiroshima

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 45 Nữ – Độ tuổi: 18 đến 29 tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

Tuyển 6 Nam làm nông nghiệp trồng trọt tại tỉnh Aomori

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 6 Nam – Độ tuổi: từ 18 - 30 tuổi – Trình độ: Tốt...

Tuyển 9 Nữ làm chế biến thực phẩm tại tỉnh Kumamoto

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 9  Nữ – Độ tuổi: từ 18 - 27 tuổi – Trình độ: Tốt...

Tuyển 9 Nữ làm chế biến thủy sản tại tỉnh Fukuoka

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 9 Nam/ Nữ – Độ tuổi: từ 18 - 29 tuổi – Trình độ:...

Tuyển 9 Nam / Nữ làm dịch vụ ăn uống Visa kỹ năng đặc...

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 5 Năm – Số lượng: 9 Nam/ Nữ – Độ tuổi: từ 22 - 35 tuổi – Trình độ:...

Tuyển 9 Nam / Nữ làm dịch vụ ăn uống Visa kỹ năng đặc...

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 5 Năm – Số lượng: 9 Nam/ Nữ – Độ tuổi: từ 22 - 35 tuổi – Trình độ:...

Tuyển 9 Nam / Nữ làm dịch vụ ăn uống Visa kỹ năng đặc...

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 5 Năm – Số lượng: 9 Nam/ Nữ – Độ tuổi: từ 22 - 35 tuổi – Trình độ:...

Tuyển 5 Nữ làm Hộ lý/ điều dưỡng Visa Kỹ năng đặc định

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 5 Năm – Số lượng: 5 Nữ – Độ tuổi: từ 20 trở lên – Trình độ: Sơ cấp...

Tuyển 6 Nữ làm cắt thái rau củ, chế biến đồ ăn sẵn tại...

ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG – Thời gian làm việc: 3 Năm – Số lượng: 6 Nữ – Độ tuổi: 18 đến 28 tuổi – Trình độ: Tốt nghiệp...

BÀI VIẾT MỚI

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MỚI