Thứ Năm, Tháng Sáu 13, 2024

Tag: Lương vùng nhật tăng 31 Yên

Nhật Bản quyết định chính thức : tăng mức lương tối...

Một tiểu ban thuộc Hội đồng Lương Tối thiểu Trung ương của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) vừa...

BÀI VIẾT MỚI

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG MỚI